informatie over de inhoud van HEMA for me

Voor alle duidelijkheid wijst HEMA B.V. (HEMA) je ten aanzien van de site HEMA for me (www.hema.nl/forme) op het volgende:

De site HEMA for me en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van HEMA. Het is niet toegestaan om de site of een gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEMA. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op HEMA for me getoonde informatie wordt door HEMA met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op HEMA for me wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op HEMA for me wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. HEMA behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links op HEMA for me leiden naar websites buiten het domein van HEMA, welke geen eigendom zijn van HEMA, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men HEMA for me. Hoewel HEMA uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.